e-Arşiv Raporları, artık günlük oluyor!

e-Arşiv ve e-SMM Raporlarının GİB’e Aktarımı (30.10.2018)

Aylık olarak oluşturulup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar iletilen e-Arşiv Raporları, artık günlük oluyor!

Bilindiği üzere; ay içerisinde düzenlenen e-Arşiv Faturalar ve e-Serbest Meslek Makbuzları takip edilen ayın 15’inci günü 24:00’a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na Özel Entegratör tarafından otomatik olarak raporlanıyor. Başkanlık tarafından 30.10.2018 tarihinde yayımlanan duyuru ile, raporlama işlemleri 1.1.2019 tarihi itibari ile artık günlük olarak yapılacaktır.

Yapılan bu değişiklik ile;

 • Aralık ayına ait e-Arşiv Faturaları ve e-Serbest Meslek Makbuzları en geç 02.01.2019 günü 24:00’a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanacaktır.
 • 1.1.2019 tarihi itibari ile düzenlenen e-Arşiv Faturaları ve e-Serbest Meslek Makbuzları en geç takip eden günün sonuna kadar raporlanacaktır.

Düzenlenen ya da iptal edilen bir e-Arşiv Faturanın ya da e-Serbest Meslek Makbuzu’nun geçmiş tarihli olması durumunda, ilgili belgenin Özel Entegratör Sistemi’ne gönderildiği tarih dikkate alınacak olup, ilgili belge en geç, Özel Entegratör Sistemi’ne geldiği günü takip eden günün sonuna kadar GİB’e raporlanacaktır.

 • NES Bilgi Sistemleri üzerinden e-Arşiv ve e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyen mükelleflerin düzenledikleri belgelerin raporlama işlemleri ise; ilgili e-Arşiv ya da e-Serbest Meslek Makbuzu’nun NES Bilgi’ye geldiği günü takip eden günde saat 20:00’da NES Bilgi tarafından otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemi’ne iletilecektir.
 • Örnek vermek gerekirse; 2.1.2019 günü saat 20:00’dan önce düzenlenmiş Aralık ayı tarihli faturalar, 2.1.2019 günü saat 20:00 itibari ile Başkanlığa raporlanmaya başlanacaktır. 2.1.2019 günü saat 20:00’dan sonra 3.1.2019 saat 20:00’dan önce NES Bilgi sistemlerinden geçen Aralık ayı tarihli bir e-Arşiv ya da e-SMM belgesi 3.1.2019 günü saat 20:00 itibari ile Başkanlığa raporlanmaya başlanacaktır.
 • Belirtmekte fayda var, Gelir İdaresi Başkanlığı’na NES Bilgi tarafından gönderilen e-Arşiv ya da e-SMM raporları, ilgili belgenin NES Bilgi sisteminden geçmesiyle raporlama listesine alınır. Geçmiş döneme ait bir belge düzenleniyorsa düzenlenen bu e-Arşiv ya da e-SMM belgesi, aynı gün saat 20:00’da Başkanlığa otomatik olarak raporlanır. Yani içinde bulunulan günden önceki bir tarihe düzenlenen belgeler, içinde bulunulan günün akşamı 20.00’da Başkanlığa otomatik olarak raporlanacaktır.
 • Düzenlenen belgenin tarihi(Fatura tarihi/Makbuz Tarihi) ve NES Bilgi’ye gönderilme tarihi aynı ise, bu belge sisteme geldiği günü takip eden günde 20:00’da Başkanlığa raporlanacaktır.
 • Düzenlenen belgenin tarihi(Fatura tarihi/Makbuz Tarihi), NES Bilgi’ye gönderilme gününden önceki bir tarihe ait ise aynı gün 20:00’da Başkanlığa raporlanacaktır.
 Özel Entegratörler tarafından; aylık olarak oluşturulup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar iletilen e-Arşiv Raporları, 2018 Yılı Aralık Ayı e-Arşiv Raporunu 2/1/2019 gününün sonuna kadar, 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir.

30.10.2018 tarihinde GİB tarafından yayımlanan söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

e-Serbest-Meslek-Makbuzu-Zorunluluğu-2019

2019 yılı e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluğu Açıklandı (24.10.2018)

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan; 1/7/2019 tarihine kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

Bilindiği üzere e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması 1.1.2018 tarihinde isteğe bağlı geçiş olarak serbest meslek erbaplarının kullanımına açılmıştı.

Açıklanan taslak tebliğlere göre başlangıçta 1.7.2018 tarihinde belli ciro limitleri ile e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu olarak belirtilmiş, daha sonra bu zorunluluk ortadan kaldırılmış ve sadece isteğe bağlı geçişlere izin verilmişti.

10.08.2018 tarihinde yayımlanan taslak tebliğe göre, 1.7.2019 tarihi itibari ile e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmişti.

Bugün – 24.10.2018 tarihinde yeniden bir taslak tebliğ yayımlandı. Bu tebliğde 1.7.2019 tarihinde e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına dahil olma zorunluluğu değiştirilmedi. Yayımlanan taslak tebliğe göre;

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;

a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,
b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kağıt ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Daha önce uygulamaya geçen mükelleflere, geçiş yaptığı tarih itibari ile 3 ay süresince matbu makbuz kesme izni tanınırken, bugün çıkan taslak tebliğe göre bu süre zorunlu geçiş olan 1.7.2019 tarihine kadar uzatıldı.

Özetlemek gerekirse e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na geçiş için zorunluluk tarihi 1.7.2019’ dur. e-SMM Uygulamasına geçiş yapan serbest meslek erbapları 1.7.2019 tarihine kadar ister elektronik ortamda isterse de matbu-kağıt makbuz düzenleyebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan, Güncellenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için e-serbest-meslek-makbuzu-487VukTebTaslak tıklayınız.

 

e-Serbest-Meslek-Makbuzu-Gib-Özel Entegratör

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması GİB Portal – Özel Entegratör Kıyaslaması

e-SMM Uygulaması’nı hangi yöntem ile kullanmalıyım? GİB Portal e-SMM Uygulaması ile Özel Entegratör Sistemi arasında ne gibi farklılıklar söz konusu, Özel Entegratör Sistemi’nin ne gibi avantajları var ya da e-SMM Uygulaması’nda neden Özel Entegratör ile çalışmalıyım? sorularının yanıtlarını GİB Portal ve NES Bilgi Özel Entegratör sistemleri arasında kıyaslama yaparak açıklamaya çalıştık.

 

ÖZELLİKGİB PORTAL e-SMM UYGULAMASI
NES BİLGİ e-SMM UYGULAMASI
Sistem Erişim Adresi: e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına giriş adresini gösterir.GİB Portal e-SMM UygulamasıNES Bilgi e-SMM Uygulaması
Saklama – Arşivleme: Resmi belgelerin, Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından 10 yıl saklanma zorunluluğu bulunmaktadır.Arşivleme özelliği bulunmaz. Düzenlediğiniz e-Makbuzlarınızı harici kaynaklar ile mevzuat süresince, mevzuata uygun formatta saklamanız gerekmektedir.10 yıl saklama hizmeti sunulur. Geçerli bir e-Serbest Meslek Makbuzu’ nun silinmesine imkan verilmez. Düzenlenmiş bir e-Makbuz 10 yıl boyunca saklanırken, iptal edilmiş olan bir e-Makbuz da 10 yıl boyunca saklanır. Bu sayede düzenlenen elektronik makbuzlara 10 yıl boyunca erişilebilecektir.
PDF/ Excel Özelliği: Düzenlen e-Serbest Meslek Makbuzlarının PDF ya da excel olarak bilgisayara indirilmesini ifade eder.GİB Portal üzerinde düzenlenen e-Makbuzların tek tek seçerek indirilmesi gerekir. Toplu indirme seçeneği bulunmaz. İndirilen makbuzların dosya adı da ETTN numarası olarak gözükür, kime kesildiğinin anlaşılması için yeniden isimlendirilmesi gerekir.

GİB Portal’da düzenlenmiş elektronik makbuzlar, excel formatında sisteme indirilemez.
NES Bilgi sisteminde düzenlenen elektronik makbuzlar, tek tek ya da toplu halde, istenilen tarih aralığında ya da istenilen kişi/kurumlara düzenlenmiş makbuzlar, PDF ya da Excel formatında sisteme indirilebilir. İndirilen PDF dosya adı kişiselleştirilebilir. Makbuz numarası, Ünvan, Makbuz tarihi seçenekleri birbirine kombine edilerek PDF dosya adı olarak otomatik isimlendirme yapılabilir. Ayrıca dosya isimlemlendirmesinin yapılması gerekmez.

Seçili ya da belli tarih aralığındaki makbuzlarınızı excel formatında indirebilir, hatta excel formatını kişiselleştirebilirsiniz. Bu sayede kullandığınız muhasebe programına da excel dosyasını aktarabilirsiniz.
Makbuz Tekrarlama: Düzenlenmiş olan bir e-Serbest Meslek Makbuzunun otomatik olarak yeniden oluşturulmasını ifade eder.Aynı kişi/ kuruma düzenlenen makbuzlar, her defasında baştan tüm detaylar girilerek oluşturulur.Daha önce düzenlenmiş olan bir e-Serbest Meslek Makbuzu, tek tuşla taslak hale getirilerek tarihi değiştirilip gönderilebilir ya da içeriğinde değişiklik yapılarak gönderilebilir.
Makbuz Tasarımı: e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde kişiselleştirilebilir görsel ya da bilgiler eklemeyi ifade eder.GİB Portal’da standart görsel sunulur. Düzenlenen e-Makbuzların görseli kişiselleştirilemez.NES Bilgi e-SMM Uygulaması’nda ünvan, logo, banka bilgisi, imza, makbuz görsellerine eklenir. Size özel bir makbuz tasarımı sunulur. Ayrıca Türkçe - İngilizce ifadeler ile de tasarım kişiselleştirilebilir.
Kullanıcı Yönetimi: Sistemi kimlerin hangi yetkiler ile kullanabileceğini ifade eder.GİB Portal’a e-İmza/ Mali Mühür ile giriş yapılabildiğinden, e-İmza/ Mali Mühür cihazı ve şifresi ile java sorunu yaşanmayan bilgisayarlardan erişim yapılabilir.NES Bilgi Sistemi’ne kullanıcı adı ve şifre ile her yerden erişim yapılabilir. Alt kullanıcılar tanımlanabilir ve bu kullanıcılara yetkilendirme yapılabilir.
Farklı Seri Kullanma Seçeneği: e-Serbest Meslek Makbuzu numarası 16 haneli olur. İlk 3 hanesi kişiselleştirilebilir harf rakam karışık olabilir, sonraki 4 hane makbuzun düzenlendiği yılı gösterir ve sonrasında bol sıfırlı olarak 1’den başlar. Örnek makbuz numarası: SMM2018000000001 . GİB Portal üzerinde, tek bir seri ön eki ile makbuz düzenlenir. GIB2018000000001 şeklinde 1’den başlar ve birbirini takip eder.NES Bilgi Sistemi’nde birden fazla seri ön eki oluşturulabilir. Her oluşturulan seri kendi içinde birbirini takip eder. Kullanılan bir seride makbuz tarihlerinde müteselsilliğin bozulmasına izin verilmez. Bugüne bir makbuz düzenlenmişse ve bugünden önceki bir güne makbuz düzenlenmesi gerekiyorsa, yeni bir seri ön eki oluşturularak makbuz düzenlenmeye devam edilir.

NES2018000000001, SMM201800000001, AV12018000000001 gibi ilk 3 hanesi kişiselleştirilebilir.
e-SMM Uygulaması'na Giriş İçin Gerekenler: e-SMM Uygulamasına erişim yapabilmek için gereken teknik yeterlilikleri ifade eder.GİB e-SMM Uygulaması’na Başvuru yapmak gerekir.
e-SMM Uygulamasına Mali mühür/ e-İmza cihazı ile giriş yapılır.
Java gereksinimleri yüzünden Google Chrome desteklenmez.
NES Bilgi tarafından başvuru otomatik olarak yapılır.
NES e-SMM Uygulamasına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
Java gereksinimi bulunmaz, tüm tarayıcılarından kullanılır.
e-Mail Özelliği: Gönderim tipi elektronik olan e-Makbuzların, elektronik araçlar ile makbuz alıcısına gönderilmesini ifade eder. Bu seçenek ile kağıt çıktı alma gereksinimi ortadan kalkar.GİB Portal Yöntemi’nde sadece makbuz düzenleyebilirsiniz. Düzenlenen e-Makbuzların bilgisayara indirilmesi gerekir, sonrasında maile eklenerek alıcı tarafa gönderilebilir.Düzenlenen e-Makbuza alıcı tarafın mail adresinin yazılması halinde düzenlenen makbuz otomatik olarak alıcıya mail ile gönderilir, mailin ulaşıp ulaşmadığı da sistem üzerinden görülmektedir.
Destek Hizmetleri Teknik destek hizmetlerini ve mevzuat konularını ifade eder.Başkanlık tarafından canlı bir destek hizmeti bulunmamaktadır. Bilgi ya da yardım gerektiğinde GİB Forum sayfasından soru sorulur ve cevabın gelmesi beklenir.NES Bilgi uzman kadrosu ile, hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında tüm sorularınıza isterseniz telefonda, isterseniz mail ile destek hizmeti sunmaktadır.
Cari Kayıt Özelliği: Müşteri bilgilerinin sistemde kayıt altında tutulmasını ifade eder. Aynı müşteri için tekrar aynı bilgilerin girilmemesi için sunulur.Makbuz düzenlendiğinde, makbuz alıcısının (makbuz düzenlenen tarafın) bilgileri sisteme kaydedilmez. Aynı kişi/ kuruma düzenlenen makbuz için her defasında alıcı bilgileri yeniden girilmek zorundadır.
Cariler(müşteri listeniz) sisteme aktarılamaz.
Makbuz düzenlendiğinde, makbuz alıcısının (makbuz düzenlenen tarafın) bilgileri sisteme otomatik kaydedilir. İsimle ya da VKN/TCKN ile çağırılarak aynı kişi/ kuruma makbuz düzenlenebilir.
Cariler(müşteri listeniz) toplu olarak excel ile sisteme yüklenebilir, düzenleme yapılabilir, sistemden indirilebilir.
e-SMM Uygulaması Ücretli mi?GİB e-SMM Portal Sistemi ücretsiz olarak sunulur.NES e-SMM Uygulaması'nda size uygun bir paket mutlaka vardır. Hizmet fiyatları için tıklayınız
e-Serbest Meslek Makbuzu Resmi Sitesi

e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluk Kapsamı Açıklandı! (10.08.2018)

e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Oluyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10.08.2018 tarihinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No.487 üzerinde değişiklik yapılmasına dair taslak tebliğ yayımlandı.

Yayımlanan taslak tebliğde e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na geçiş zorunluluğu getirilerek, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına başlama tarihleri belirlendi.

Detaylar
NES Bilgi e-SMM Fiyatlar

e-Serbest Meslek Makbuzu Fiyatlar

NES e-SMM Uygulaması Hizmet Fiyatları

NES Bilgi’de size uygun bir paket mutlaka vardır.

e-Serbest Meslek Makbuzu Fiyatlarımız 4 planda sunulmaktadır. Tüm paketlerimizde aynı sistem özellikleri standart olarak sunulur.

Siz sadece kullanacağınız makbuz adetinizi belirleyin. Sonrasında farklı bir ödeme ile karşılaşmadan e-SMM Uygulaması’nı kullanmaya başlayın.

 

Paket 100
100₺ + KDVYıllık
 • 100 Adet Makbuz
 • 1 Yıl Kullanım Süresi
 • Çok Kullanıcılı - Eş Zamanlı Kullanıcılar
 • PC/Mobil/Tablet
 • 10 yıl Saklama
Paket 200
180₺ + KDVYıllık
 • 200 Adet Makbuz
 • 1 Yıl Kullanım Süresi
 • Çok Kullanıcılı - Eş Zamanlı Kullanıcılar
 • PC/Mobil/Tablet
 • 10 yıl Saklama
Paket 500
350₺ + KDVSüresiz | En Çok Tercih Edilen
 • 500 Adet Makbuz
 • Sınırsız Kullanım Süresi
 • Makbuz Tasarımı
 • Çok Kullanıcılı - Eş Zamanlı Kullanıcılar
 • PC/Mobil/Tablet
 • 10 yıl Saklama
Paket 1000
600₺ + KDVSüresiz
 • 1.000 Adet Makbuz
 • Sınırsız Kullanım Süresi
 • Makbuz Tasarımı
 • Çok Kullanıcılı - Eş Zamanlı Kullanıcılar
 • PC/Mobil/Tablet
 • 10 yıl Saklama

 

Açıklamalar

 1. Saklama Hizmeti: e-Serbest Meslek Makbuzu Paket Fiyatlarımıza 10 yıllık saklama hizmeti dahildir. Düzenlediğiniz makbuzlar 10 yıl boyunca entegratör güvencesiyle saklanır. Ayrıca çıktı alıp saklamanıza gerek yoktur.
 2. Paket Kullanımı: Her bir düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu 1 adet olarak hesaplanır. PAKET 100 ve PAKET 200 için 1 yıl kullanım süresi verilir. 1 yılın sonunda yeniden PAKET satın alınması gerekmektedir. PAKET 500 ve PAKET 1000 için kullanımda süre sınırı bulunmamaktadır, satın alınan pakette sunulan adetler bitene kadar, süre sınırı olmaksızın yeniden paket satın alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ekstra bir ücret ile karşılaşmazsınız. 
 3. e-SMM Sistem Özellikleri: Tüm özellikler tüm paketler için sunulur. Sistem özellikleri için tıklayınız. Tüm özellikler ücretsiz olarak sunulur.
 4. e-SMM Aktivasyonu: e-Serbest Meslek Makbuzu sisteminin canlı olarak kullanıma alınmasını ifade eder. GİB bildirimleri NES Bilgi tarafından otomatik olarak yapılır, sizin tarafınızdan ayrıca bir işlem yapılması gerekmemektedir. Ücretsiz olarak sunulur.
 5. Eğitim: e-SMM sistem kullanım eğitimi, sistem aktivasyonu sonrasında verilmektedir. Telefonda ve uzak bağlantı yolu ile makbuz düzenleme, gönderme, excel raporlamaları… gibi sistemin sunduğu özellikler anlatılır.
 6. Destek: Teknik destek hizmetleri çalışılan süre boyunca ücretsiz ve sürekli olarak alınabilecektir.
 7. Makbuz Tasarımı: Makbuz tasarımının yapılmasını ifade eder. Makbuzlarda; imza ve karekod zorunlu olarak bulunur. Banka bilgisi ve logo talebiniz halinde eklenir. Ücretsiz olarak sunulur.
 8. Fiyatlarımıza vergiler dahil değildir.

 

NES e-SMM Uygulaması hakkında daha fazla bilgi mi gerekiyor?

e-Serbest Meslek Makbuzu Başvurusu

e-Serbest Meslek Makbuzu Başvurusu

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na başvuru yapmak çok kolay!

Öncelikle bir e-İmza ya da mali mühür cihazına sahip olmanız gerekiyor. e-İmza’yı nereden aldığınızın ya da alacağınızın bir önemi yok, sadece şifresini bilmeniz ve aktif olması yeterli. Tüm e-İmza sağlayıcıları ile çalışıyoruz. Mali Mühür sadece KamuSM üzerinden alınabiliyor.

Sonrasında bize bilgi vermeniz yeterli. Sizden mail ortamında isteyeceğimiz bilgi ve belgelerle, sizi 10 dakika içinde e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na dahil ediyoruz.

NES Bilgi e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması 2018 Nisan Ayı’ndan beri aktif olarak yüzlerce serbest meslek erbabı tarafından kullanılıyor. e-Serbest Meslek Makbuzu Projesi’nde sektörde öncü kurum olmak bir yana sunduğumuz sistem özellikleri, kişiselleştirilmiş makbuz tasarımları gibi pek çok özellikle NES e-SMM Uygulaması ile e-Dönüşüme siz de dahil olun ve sağladığımız kolaylıklardan daha geç olmadan faydalanın.

e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçiş yapmak için zorunlu olmasını beklemeyin.

 

e-Serbest Meslek Makbuzu Hizmet Fiyatlarımız

Kurulum maliyeti yok! Giriş ücreti yok! Tasarım Ücreti yok! Ekstra bir ücret ile karşılaşmayın. Sadece kullanacağınız kadar makbuz adeti satın alın. Memnun kalmazsanız 30 gün içinde iade garantisi ile.

Paket 100
100₺ + KDVYıllık
 • 100 Adet Makbuz
 • 1 Yıl Kullanım Süresi
 • Çok Kullanıcılı - Eş Zamanlı Kullanıcılar
 • PC/Mobil/Tablet
 • 10 yıl Saklama
Paket 200
180₺ + KDVYıllık
 • 200 Adet Makbuz
 • 1 Yıl Kullanım Süresi
 • Çok Kullanıcılı - Eş Zamanlı Kullanıcılar
 • PC/Mobil/Tablet
 • 10 yıl Saklama
Paket 500
350₺ + KDVSüresiz | En Çok Tercih Edilen
 • 500 Adet Makbuz
 • Sınırsız Kullanım Süresi
 • Makbuz Tasarımı
 • Çok Kullanıcılı - Eş Zamanlı Kullanıcılar
 • PC/Mobil/Tablet
 • 10 yıl Saklama
Paket 1000
600₺ + KDVSüresiz
 • 1.000 Adet Makbuz
 • Sınırsız Kullanım Süresi
 • Makbuz Tasarımı
 • Çok Kullanıcılı - Eş Zamanlı Kullanıcılar
 • PC/Mobil/Tablet
 • 10 yıl Saklama

Açıklamalar

 1. Saklama Hizmeti: Fiyatlarımıza 10 yıllık saklama hizmeti dahildir. Düzenlediğiniz makbuzlar 10 yıl boyunca entegratör güvencesiyle saklanıyor. Ayrıca çıktı alıp saklamanıza gerek yok.
 2. Paket Kullanımı: PAKET 100 ve PAKET 200 1 yıl kullanım süresini içerir. 1 yılın sonunda yeniden PAKET alımı yapılması gerekir. PAKET 500 ve PAKET 1000 için süre sınırı bulunmaz, satın alınan adetler bitene kadar yeniden alım yapılmasına gerek olmaz. Ekstra bir ücret ile karşılaşmazsınız.
 3. e-SMM Sistem Özellikleri: Tüm özellikler tüm paketler için sunulur. Sistem özellikleri için tıklayınız. Tüm özellikler ücretsiz olarak sunulur.
 4. e-SMM Aktivasyonu: e-Serbest Meslek Makbuzu sisteminin canlı olarak kullanıma geçirilmesini ifade eder. GİB bildirimleri bizim tarafımızdan otomatik olarak yapılır, sizin tarafınızdan ayrıca bir işlem yapılması gerekmeyecektir. Ücretsiz olarak sunulur.
 5. Makbuz Tasarımı: Makbuz tasarımınızın yapılmasını ifade eder. Makbuzlarınızda; imzanız ve karekod zorunlu olarak bulunur. Banka bilgisi ve logonuzu da makbuzlarınıza ekliyoruz. İngilizce-Türkçe seçenekler de var. Ücretsiz olarak sunulur.
 6. Eğitim ve Destek: Eğitim ve teknik destek hizmetleri, hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında çalışılan süre boyunca alınabilecektir. Ücretsiz olarak sunulur

 

 

Kimler-e-Serbest-Meslek-Makbuzuna-Geçebilir-NES

Serbest Meslek Erbabı e-Faturaya Geçebilir mi?

Evet, Serbest Meslek Erbapları e-Fatura’ya geçiş yapabilir!

Ancak e-Fatura düzenleyemez.

Serbest meslek erbapları sadece makbuz düzenleyebilmektedir. Serbest meslek erbabı e-Fatura’ya geçtiğinde e-Fatura düzenleyemez, sadece e-Fatura mükelleflerinden kendisine düzenlenecek faturaları e-Fatura olarak alabilir ve elektronik olarak muhafaza edebilir.

Detaylar
Avukatlar için e-Serbest Meslek Makbuzu

Avukatlar İçin e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu bir zorunluluk değil, kolaylıktır.

Avukatsanız… e-İmzanız da varsa…

 • Halen kağıt-matbu makbuz mu düzenliyorsunuz?
 • Düzenlediğiniz makbuzları kargo ile mi gönderiyorsunuz ya da göndermiyor musunuz?
 • İstediğiniz anda makbuzlarınıza erişmek ister misiniz?
 • Peki güvenli bir saklama yaptığınızı düşünüyor musunuz?
 • Makbuzlarınız size özgün bir tasarımla yapılsın ister misiniz?
 • Her an her yerden makbuz düzenleyebilme imkanı?

Bunlar bir kaçı…

 

 

 

Detaylar

Mali Müşavirler İçin e-Serbest Meslek Makbuzu

Mali Müşavirseniz… Mali Mühür ya da e-İmzanız varsa…

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler…

Hemen e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçebilirsiniz!

e-Serbest Meslek Makbuzu bir zorunluluk değil, kolaylıktır.

 • Halen kağıt-matbu makbuz mu düzenliyorsunuz?
 • Düzenlediğiniz makbuzları kargo ile mi gönderiyorsunuz ya da göndermiyor musunuz?e-smm bagimsiz denetci
 • İstediğiniz anda makbuzlarınıza erişmek ister misiniz?mali müşavir e-serbest meslek makbuzuyeminli mali müşavir e-smm
 • Peki güvenli bir saklama yaptığınızı düşünüyor musunuz?
 • Makbuzlarınız size özgün bir tasarımla yapılsın ister misiniz?
 • Her an her yerden makbuz düzenleyebilme imkanı?

Elektronik Makbuz Dönemi Başladı!

Detaylar