e-Fatura İptali Hangi Durumlarda Yapılabilir?

1.Faturayı göndermediyseniz:

Entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemlerinden birisini kullanıyorsanız onayladığınız ve göndermediğiniz faturanızı sisteminizden silebilir ya da iptal edebilirsiniz, hiç oluşturulmamış gibi olur. Aynı fatura numarasını kullanarak yeni fatura oluşturabilir (mevzuatsal yükümlülükler geçerlidir) ya da bu faturayı iptal faturası olarak sisteminizde saklayabilirsiniz.

Detaylar

NES Bilgi, e-Müstahsil Makbuzu Onayını alan ilk Özel Entegratör oldu. (13.03.2018)

NES Bilgi Veri Teknolojileri, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Müstahsil Makbuzu(e-MM) onayını alan ilk Özel Entegratör oldu.

NES Bilgi, Başkanlıktan e-MM Özel Entegrasyon iznini alarak, e-Müstahsil Makbuzu kullanmak isteyen mükelleflere Özel Entegratör Hizmeti vermeye başladı.

e-Müstahsil Makbuzu konusunda daha fazla detay için tıklayınız

e-Serbest Meslek Makbuzu Resmi Sitesi

NES Bilgi, e-Serbest Meslek Makbuzu Onayını alan ilk Özel Entegratör oldu. (13.03.2018)

NES Bilgi Veri Teknolojileri, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Serbest Makbuzu(e-SMM) onayını alan ilk Özel Entegratör oldu.

NES Bilgi, Başkanlıktan e-SMM Özel Entegrasyon iznini alarak, e-Serbest Meslek Makbuzu kullanmak isteyen mükelleflere Özel Entegratör Hizmeti vermeye başladı.

e-Serbest Meslek Makbuzu konusunda daha fazla detay için tıklayınız

e-SMM Uygulamasına Geçiş Yapmak Çok Kolay! (13.03.2018)

e-Serbest Meslek Makbuz Uygulamasına geçmek için Mali Mühür veya e-İmza‘ya sahip olmanız yeterli.

Mali mührünüz veya e-İmzanız elinizdeyse e-SMM Uygulamasına geçiş yapmak için bize bilgi vermeniz yeterli. 10 dakika içinde canlı sisteme geçiş yaparak hemen e-Serbest Meslek Makbuzu oluşturabilirsiniz.

 

e-Serbest Meslek Makbuzu Başvurusu için Tıklayınız

NES BİLGİ E-SMM UYGULAMA ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

e-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Teslim Edilir?

NES e-SMM Uygulaması ile düzenlediğiniz makbuzlarda imza beyannamenizde bulunan imzanızın görseli makbuz tasarımınıza eklenir. Düzenlediğiniz makbuzları muhatabınıza elektronik ortamda(SMS,e-Mail) iletirsiniz. Müşteriniz düzenlenen makbuzu kağıt ortamda talep ederse de yazdırarak kendisine vermeniz yeterli olur.

Detaylar

E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan Mükellefler

e-Ticaretin hızla geliştiği son yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı’da yapılan işlemleri kayıt altına alabilmek için pek çok regülasyon yayınladı. e-Arşiv Uygulaması’da özellikle e-Ticareti kayıt altına almak için ortaya çıkarılmış e-Dönüşüm Uygulamaları’ndan biri olarak öne çıkarıldı. 2018 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan taslak tebliğlerde sıkça E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan Mükellefler kavramına yer verildi ve bu mükellef gruplarına e-Arşiv geçiş zorunluluğu getirilmesinden bahsedildi. Peki çok üstünde durulmayan bu mükellef grupları kimlerdir, konuya açıklık getirelim istedik.

e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları Kavramı

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılarını ifade eder. Alıcı ve hizmet sağlayıcı arasında alım satım işleminin yapıldığı elektronik ticaret pazar yerlerini işletenler aracı hizmet sağlayıcılar olarak ifade edilebilir. Elektronik ticaret ortamının sunulduğu platformlar olarak da belirtebiliriz.

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları Kavramı

İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunanlar, internet reklamcılığı hizmet aracıları kapsamında değerlendirilirler.

İnternet Ortamında İlan Yayınlayan Mükellefler Kavramı

İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri, internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler kapsamında değerlendirilirler.

e-SMM Uygulamasında Neden Özel Entegratör ile Çalışmalıyım?

  • Mali Mühür ya da e-İmza kullanmanız gerekmez.
  • Her zaman her yerden erişim – İnternet bağlantınızın olması yeterli.
  • 10 Yıl Saklama – Makbuzlarınız 10 yıl boyunca güvende.
  • Otomatik Cari Kaydı – Oluşturulan carinin otomatik olarak kaydolması.
  • Yeniden Gönderme – Aynı müşteriye makbuz gönderimini tekrarlama.
  • e-Mail Gönderimi ve Takibi – Mail ile muhatabınıza iletme ve mail iletim detayını görme.
  • Esnek ve Kolay Raporlama – Kişiselleştirilebilir excel raporları oluşturabilme.
  • PDF Özelliği – Tek tek ya da toplu PDF alma özelliği.
  • Entegrasyon Yetenekleri – Kolay entegrasyon yapabilme imkanı.
Detaylar