2021 Yılı e-Defter Berat Yükleme Süreleri

Güncel hali ile 2021 yılı e-Defter berat yükleme takvimi.

Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defterlerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalı ve bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

 

e-Defter DönemiBerat Yükleme Son Günü
(Aylık Yükleme Tercihi)
Berat Yükleme Son Günü
(3'er Aylık Yükleme Tercihi)
2021 Ocak Ayı07.05.2021 Cuma Günü07.06.2021 Pazartesi Günü
2021 Şubat Ayı07.06.2021 Pazartesi Günü07.06.2021 Pazartesi Günü
2021 Mart Ayı30.06.2021 Çarşamba Günü07.06.2021 Pazartesi Günü
2021 Nisan Ayı02.08.2021 Pazartesi Günü31.08.2021 Salı Günü
2021 Mayıs Ayı31.08.2021 Salı Günü31.08.2021 Salı Günü
2021 Haziran Ayı01.10.2021 Cuma Günü31.08.2021 Salı Günü
2021 Temmuz Ayı01.11.2021 Pazartesi Günü30.11.2021 Salı Günü
2021 Ağustos Ayı30.11.2021 Salı Günü30.11.2021 Salı Günü
2021 Eylül Ayı31.12.2021 Cuma Günü30.11.2021 Salı Günü
2021 Ekim Ayı31.01.2022 Pazartesi Günü02.05.2022 Pazartesi Günü
2021 Kasım Ayı28.02.2022 Pazartesi Günü02.05.2022 Pazartesi Günü
2021 Aralık Ayı02.05.2022 Pazartesi Günü02.05.2022 Pazartesi Günü

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda ki tablo ; e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini göstermektedir. Kurumlar Vergisi Mükellefleri olan Tüzel Kişileri kapsamaktadır.