e-Arşiv Raporları, artık günlük oluyor!

e-Arşiv ve e-SMM Raporlarının GİB’e Aktarımı (30.10.2018)

Aylık olarak oluşturulup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar iletilen e-Arşiv Raporları, artık günlük oluyor!

Bilindiği üzere; ay içerisinde düzenlenen e-Arşiv Faturalar ve e-Serbest Meslek Makbuzları takip edilen ayın 15’inci günü 24:00’a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na Özel Entegratör tarafından otomatik olarak raporlanıyor. Başkanlık tarafından 30.10.2018 tarihinde yayımlanan duyuru ile, raporlama işlemleri 1.1.2019 tarihi itibari ile artık günlük olarak yapılacaktır.

Yapılan bu değişiklik ile;

  • Aralık ayına ait e-Arşiv Faturaları ve e-Serbest Meslek Makbuzları en geç 02.01.2019 günü 24:00’a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanacaktır.
  • 1.1.2019 tarihi itibari ile düzenlenen e-Arşiv Faturaları ve e-Serbest Meslek Makbuzları en geç takip eden günün sonuna kadar raporlanacaktır.

Düzenlenen ya da iptal edilen bir e-Arşiv Faturanın ya da e-Serbest Meslek Makbuzu’nun geçmiş tarihli olması durumunda, ilgili belgenin Özel Entegratör Sistemi’ne gönderildiği tarih dikkate alınacak olup, ilgili belge en geç, Özel Entegratör Sistemi’ne geldiği günü takip eden günün sonuna kadar GİB’e raporlanacaktır.

  • NES Bilgi Sistemleri üzerinden e-Arşiv ve e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyen mükelleflerin düzenledikleri belgelerin raporlama işlemleri ise; ilgili e-Arşiv ya da e-Serbest Meslek Makbuzu’nun NES Bilgi’ye geldiği günü takip eden günde saat 20:00’da NES Bilgi tarafından otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemi’ne iletilecektir.
  • Örnek vermek gerekirse; 2.1.2019 günü saat 20:00’dan önce düzenlenmiş Aralık ayı tarihli faturalar, 2.1.2019 günü saat 20:00 itibari ile Başkanlığa raporlanmaya başlanacaktır. 2.1.2019 günü saat 20:00’dan sonra 3.1.2019 saat 20:00’dan önce NES Bilgi sistemlerinden geçen Aralık ayı tarihli bir e-Arşiv ya da e-SMM belgesi 3.1.2019 günü saat 20:00 itibari ile Başkanlığa raporlanmaya başlanacaktır.
  • Belirtmekte fayda var, Gelir İdaresi Başkanlığı’na NES Bilgi tarafından gönderilen e-Arşiv ya da e-SMM raporları, ilgili belgenin NES Bilgi sisteminden geçmesiyle raporlama listesine alınır. Geçmiş döneme ait bir belge düzenleniyorsa düzenlenen bu e-Arşiv ya da e-SMM belgesi, aynı gün saat 20:00’da Başkanlığa otomatik olarak raporlanır. Yani içinde bulunulan günden önceki bir tarihe düzenlenen belgeler, içinde bulunulan günün akşamı 20.00’da Başkanlığa otomatik olarak raporlanacaktır.
  • Düzenlenen belgenin tarihi(Fatura tarihi/Makbuz Tarihi) ve NES Bilgi’ye gönderilme tarihi aynı ise, bu belge sisteme geldiği günü takip eden günde 20:00’da Başkanlığa raporlanacaktır.
  • Düzenlenen belgenin tarihi(Fatura tarihi/Makbuz Tarihi), NES Bilgi’ye gönderilme gününden önceki bir tarihe ait ise aynı gün 20:00’da Başkanlığa raporlanacaktır.
 Özel Entegratörler tarafından; aylık olarak oluşturulup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar iletilen e-Arşiv Raporları, 2018 Yılı Aralık Ayı e-Arşiv Raporunu 2/1/2019 gününün sonuna kadar, 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir.

30.10.2018 tarihinde GİB tarafından yayımlanan söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

İlginizi Çekebilir