NES Bilgi; tecrübesi ve uçtan uca sunduğu e-Fatura çözümüyle, şirketlerin e-Fatura adaptasyonunu hızlı bir şekilde sağlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği güncel tüm kriterleri teknik olarak ve mevzuat açısından her an denetleyerek en doğru şekilde sisteminde barındıran NES Bilgi, kullanıcılara en ileri teknolojiyi sunarken uzman kadrosu ile kurumların yanındaki en güvenilir çözüm ortağı oluyor.

NES Bilgi e-Fatura Yazılımı, kullanıcı dostu ara yüzüyle tüm ERP/Muhasebe/Fatura Sistemleri ile entegre edilebilmektedir. ERP/Muhasebe/CRM/Fatura Sistemlerinden alınan fatura bilgileri NES Bilgi e-Fatura uygulaması tarafından tanımlanan UBL-TR formatına çevrilir, NES Bilgi mali mührü ile imzalanır ve zarf içerisine konularak GİB sistemlerine aktarımı gerçekleştirilir. Gelen e-Faturalar da GİB sistemi tarafından NES Bilgi e-Fatura uygulamasına gönderilir, fatura verileri ERP/Muhasebe/Fatura Sistemlerinde kullanılabilecek şekilde ayrıştırılır ve ERP/Muhasebe/Fatura Sistemine aktarılır.

Kullanıcı deneyimlerinden derleyerek geliştirdiği e-Fatura sistemi ile her zaman en önde olmayı hedefleyen NES Bilgi, e-Fatura konusundaki tecrübesiyle kurumların, herhangi bir bilgi işlem yatırımı yapmaksızın elektronik fatura sistemine entegrasyonunu baştan sona kolayca yönetmesini sağlıyor.

NES Bilgi e-Fatura Akış Şemasi

NES Bilgi e-Fatura Teknik ÖzellikleriEntegrasyon Yetenekleri

Entegrasyon, mükellef tarafından kullanılan ERP/Muhasebe/Fatura sistemi ile NES Bilgi e-Fatura sisteminin karşılıklı olarak NES Bilgi Web Servisi ile görüşmesini ve bu sayede mükellefin kullanmış olduğu ERP/Muhasebe/Fatura Sistemi üzerinden e-Fatura süreçlerini yönetebilmesini sağlar.

Sağladığımız Web Servis ile kullanılan ERP / Muhasebe sistemi üzerinden sağlanan entegrasyon sonucu;

 • Kayıtlı e-Fatura kullanıcıları 7/24 sorgulanabilir,bu sayede bir firmanın o anda e-Faturaya tabi olup olmadığını sistemin otomatik olarak algılaması ve uyarı vermesi sağlanır,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nca belirlenen güncel şematron kontrolleri yapılır, düzenlenen faturada hata var ise neden kaynaklandığı dönülür,
 • Gelen / Giden e-Fatura otomatik olarak sorgulanır,
 • Gelen / Giden e-Faturanın son durumu ve/veya cevapları sorgulanır,
 • e-Fatura gönderilir ve/veya alınır.

UBL-TR Formatı

e-Fatura uygulaması için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan, XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip uluslararası bir standart “UBL-TR” benimsenmiştir. Bunun anlamı faturalar düzenlendikten sonra transferinin UBL-TR formatında yapılmasıdır. Bir başka ifade ile faturanın nerede düzenlendiğinden bağımsız olarak, e-Fatura olarak geçerli olabilmesi için gönderim esnasında nihai hali UBL-TR formatında oluşmak zorundadır.

 • NESBilgi e-Fatura Uygulaması XML olarak düzenlenmiş faturalarınız için UBL-TR dönüşümünü sağlar.
 • Hazır Web Servisi ile kullanmış olduğunuz ERP / Muhasebe sistemine kolayca entegrasyon sağlayarak düzenlediğiniz faturaların UBL-TR formatında transferini sağlar.

Kullanıcı Yönetimi

NES sistemlerinde 1 master/ana kullanıcı bulunur. Bu kullanıcı sınırsız sayıda alt kullanıcı tanımlayabilir. Tanımlanan kullanıcılara da yetki kısıtlaması yapabilir.

e-Fatura Yükleme

Mükellefin kullandığı ERP/Muhasebe sisteminin UBL-TR olarak e-Faturayı oluşturması halinde NES Bilgi sistemine tek tek yada toplu halde yüklemesi mümkündür.

Zaman Tüneli

Hangi kullanıcının ne zaman nereden fatura işlemi yapıldığının anlaşılabilmesini sağlayan ekrandır. e-Faturanın ve/veya e-Fatura zarfının oluşma aşamasından sistem yanıtına kadar geçen süredeki tüm akış adımları zaman bilgisi ile zaman tünelinde bulunmaktadır.

e-Mail/SMS Bilgilendirmesi

Mail/SMS bildirim tanımlamaları ile ihtiyacınız olan tanımlamaları yapabilir ya da ihtiyacınız olan kuralları oluşturarak bildirim servislerini kullanabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz bilgiye anında sahip olabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız

SİZ NEREDEYSENİZ E-FATURALARINIZ ORADA…

Mükellefin dilediği yerden dilediği zaman e-Faturalarına ulaşarak tüm e-Fatura süreçlerini mali mühüre gerek duymaksızın kullanıcı adı ve şifresi ile online olarak yönetebileceği bir web uygulamadır.
 • Kullanılan ERP/Muhasebe/Fatura Sistemi ile beraber yada bağımsız olarak, internet bağlantısı ve kullanıcı bilgisi ile zaman mekan bağımsız olarak kullanılır.
 • Bilgisayar/Tablet/Cep Telefonlarından birden fazla kullanıcının her zaman ve her yerden aynı anda kullanabilmesine olanak sağlar.
 • Muhasebe Sistemi/ERP/Fatura Sisteminden oluşturulabilen faturayı, online olarak bir web ara yüzden manuel olarak oluşturabilmeyi sağlar.
 • Gelen tüm e-Faturalar görüntülenebilir ve yanıt verilebilir.
 • Var olan herhangi bir e-Fatura’ya 10 sene boyunca erişilebilir. Geçerli bir e-Faturanın silinmesine imkan verilmez.
 • Farklı fatura serileri oluşturulabilir. Oluşturulan her seri kendi içinde birbirini takip eder. Bu sayede mevzuata uygun şekilde fatura tarihi sorunu yaşanması engellenir. Farklı şubelerde farklı seri numaralarının kullanılması tercih edilebilir.
 • İstenilen faturalar istenen başlıklar ile excel dosyasına aktarılabilir.
 • Akıllı Arama Seçeneği ile kolayca istenen e-Faturalara ulaşılabilir.
 • Seçilen/belirli bir tarih aralığında ki faturalar toplu halde indirilebilir veya toplu halde yazdırılabilir.
 • Faturanız geldiği anda istediğiniz mail adresine/cep telefonuna otomatik olarak gönderilmesi sağlanır.
 • NES sistemlerinde 1 master/ana kullanıcı bulunur. Bu kullanıcı sınırsız sayıda alt kullanıcı tanımlayabilir. Tanımlanan kullanıcılara da yetki kısıtlaması yapabilir.

10 YIL SAKLAMA | 10 YIL ERİŞİM

Ek bir maliyet olmadan.

NES Bilgi, Türkiye sınırları içinde Dünya Standartlarında oluşturulmuş bulut sunucular üzerinden hizmet vermektedir. Tam yedekli ve iki şehre dağıtılmış altyapısıyla Veri Merkezini İstanbul’da konumlandıran NES Bilgi, Felaket Kurtarma senaryoları için ana sistemlerle birebir aynı nicelik ve nitelikteki sistemlerini Ankara’da Felaket Kurtarma Merkezi’ nde bulundurmaktadır. İstanbul’da barındırılan bulut sunucular eş zamanlı olarak Ankara bulut platformuna replikasyon yapmaktadır. Tüm sistemini ve süreçlerini ITIL sertifikasına sahip çalışanları ile yöneten NES Bilgi, gerekli diğer standart sertifikasyonların yanı sıra, Veri merkezi ISO/IEC 27001 sertifikasyon sürecini tamamlamıştır.

NES Bilgi e-Faturaları, Zarfları ve Posta Kutusu yanıtlarını 3 ayrı yerde eş zamanlı olarak muhafaza etmektedir. Türk Ticaret Kanuna göre 10 yıl boyunca saklanma zorunluluğu olan faturalarınıza dilediğiniz zaman internete erişebildiğiniz her yerden 10 yıl boyunca ulaşabilmenize ve gerektiğinde ibraz etmenize olanak sağlamaktadır.

Tüm süreçlerini ITIL sertifikalı personeliyle yöneten, NES Bilgi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, ISO 24762 Bilişim ve İletişim Teknolojileri Felaketten Kurtarma Servisleri Kılavuzu ile e-Faturaları 10 yıl boyunca güvenli şekilde saklamaktadır.

Bilindiği üzere;

6 aydan önce gönderilen ve gelen fatura ve yanıtlar GİB portalden silinmektedir (“6 aydan eski faturalarınız ve uygulama yanıtlarınız sistemden kaldırılacaktır. Lütfen verilerinizi kendi bilgisayarınıza indirip saklamaya özen gösteriniz!” uyarısını portalinizde görebilirsiniz.). Faturaları ve posta kutusu yanıtlarını saklamak mükellefin kendi sorumluluğundadır. Faturaların Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl boyunca, Türk Ticaret Kanuna göre 10 yıl boyunca saklanması zorunluluğu da göz önüne alınarak bilgisayara indirilmesi muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından kolaylık sağlayacaktır. Arşivlemede GİB için önemli olan faturanın XML belgesidir. Çünkü bu, geçerli halidir. Bunun yanında faturaya ait zarf numarasının da bilinmesi ileride bir anlaşmazlık olduğunda araştırmayı kolaylaştıracağı için saklanabilir. Bunun dışında faturayı nasıl saklayacağınıza GİB karışmamaktadır.

 Gelir İdaresi Başkanlığı faturalarınızı GİB sunucularında saklamayı taahhüt etmemektedir. Olası bir durumda faturanızı sistemde bulamadığınız takdirde GİB sorumlu tutulamaz.
 GİB Portal yöntemi kullanıyorsanız arşivleme yaptığınızda arşivlediğiniz faturaları”indir” seçeneği ile bilgisayarınıza indirip saklamalısınız. e-Faturanın pdf hali, kağıt çıktısı, e-posta ile gönderilmesi, “Aslı Gibidir” yazılması vs. geçersizdir. Geçerli hali GİB üzerinden başarıyla geçmiş XML’idir.

Sorulması gereken soru bilgisayar yada harici depolama kaynaklarının ne kadar güvenli olduğudur.