e-Defter Süresi Uzatıldı (28.05.2020)

2020 Yılı e-Defter Ocak, Şubat ve Mart Aylarına ait e-Defter Sürelerinde, Mükelleflerin tercih ettiği gönderim şekillerine göre tarihlerde uzatmalar yapıldı.

2020 Yılı Berat Yükleme Süreleri İçin Tıklayınız

Hali hazırda Aylık Olarak e-Defter Düzenleyen ve 2020 Yılında Aylık e-Defter Düzenleme Tercihinde Bulunan Mükellefler;

Aylık e-Defter başvurusunda bulunan ya da hali hazırda aylık olarak e-Defter beratlarını yükleyen mükellefler için Ocak Ayı e-Defter beratlarını yükleme süresi değişmeyip 01.06.2020 Pazartesi gün sonuna kadar kalırken, Şubat ayı e-Defter beratlarının yüklenme süresi 01.06.2020 Pazartesi tarihinden 19.06.2020 Cuma günü gün sonuna kadar uzatıldı. Mart ayı e-Defter berat yükleme süresi değişmeyip 30.06.2020 Salı günü sonuna kadar olacak şekilde kaldı.

 

3’er Aylık e-Defter Berat Yükleme Tercihinde Bulunan Mükellefler;

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 3’er aylık e-Defter başvurusunda bulunan mükellefler için Ocak,Şubat ve Mart ayları e-Defter beratlarını yükleme süreleri, 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden 17 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar olacak şekilde uzatılmıştır.

 

Başkanlık tarafından yayımlanan duyuruda aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

e-Defter uygulamasına dahil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

28.05.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız