E-SERBEST MESLEK MAKBUZU İÇİN HAZIR MISINIZ?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

e-Arşiv uygulamalarından, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) veya e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarına dahil olabilmek için ise e-fatura uygulamasına kayıtlı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Özel Entegrasyon Yöntemi ile Başvuru

e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçmek ve hemen başlamak için bize bilgi vermeniz yeterli. Başvuru için tıklayınız

Özel entegratör aracılığıyla, e-Arşiv uygulamalarından olan e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e-Arşiv uygulamaları için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. Başkanlıktan e-Arşiv uygulamaları için özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanmaktadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ