Tax Free Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenmesi (29.06.2017)

Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yolcu Beraberi Eşya Faturası, “Katma Değer Vergisi Uygulaması Genel Tebliğinde yer alan yolcu beraberi eşya istisnasından faydalanmak için verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden yalnızca yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade yöntemini seçen mükellefler için uygulanacaktır.

İhracatta e-Fatura Kullanım Zorunluluğu

“İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA KULLANIM ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU” yayınlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır.

Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi ve mevzuat hükümleri yönünden herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için ilgili uygulamaların mükelleflerimizce behemahal kullanılmaya başlanması büyük önem arz etmektedir.