e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması (20.04.2018)

30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Detaylar

e-İrsaliye Özel Entegratör Değişikliği Hakkında

e-İrsaliye’de e-Fatura ya da e-Arşiv’de çalışılmayan bir ya da birden fazla Özel Entegratör ile çalışılabilir. Önemli olan yöntemdir. e-Fatura’da hangi yöntem ile çalışılıyorsa o yöntem içinden çıkılmamalıdır. e-Fatura’da Özel Entegratör ile çalışılıyorsa, farklı Özel Entegratörler ile çalışmak aynı yöntem içinde kalmaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre ilerleyen süreçte farklı yöntemlerinde kullanılabileceği belirtildi. e-Fatura’da doğrudan GİB Entegrasyonu olan mükellef, e-İrsaliye’de Özel Entegratör ile çalışabilecek. Bununla ilgili ilerleyen günlerde duyuru yayınlanacaktır.

e-İrsaliye Tebliği

e-İrsaliye Taslak Tebliği yayınlandı. Ulaşmak için tıklayınız

1.1.2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini elektronik irsaliye olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesine ilişkin  taslak tebliğ yayınlandı.