e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması (20.04.2018)

30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Yapılan duyuruya göre; Aralık, Ocak ve Şubat Ayı defterlerinin oluşturulma, imzalanma ve beratlarının GİB’e iletilme süresi 04.06.2018 gün sonuna kadar tamamlanmalıdır.

 

e-Defter Oluşturma, İmzalama ve e-Defter Beratlarının GİB’e Yükleme TARİHLERİ

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yayınlanan duyuru metnine göre;

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması, mezkur Kanunun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter
Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (30 Nisan 2018) ödeyecekleri tabiidir.

3. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Başkanlık tarafından yayınlanan duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız

 

e-Defter Süreleri hakkında son düzenleme 25.05.2018 tarihli GİB duyurusu ile yapıldı. Detaylar için tıklayınız

 

e-Fatura Şematron Güncellemesi (17.04.2018)

“Fatura tipi IADE iken fatura profili sadece TEMELFATURA olabilir.”

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır.

Yayınlanan Yeni Pakette Yapılan Değişiklikler:

 • UserAccountCheck güncellendi.
 • InvoiceTypeCodeCheck güncellendi.
 • EnvelopeTypeElementTypeCheck güncellendi.
 • ProfileIDTypeGoruntuleme güncellendi.

 

InvoiceTypeCodeCheck güncellendi.

e-Fatura tipinin İADE olması durumunda gönderilen faturanın TEMEL FATURA olması kuralı getirilmiştir. İade bir e-Fatura artık Ticari Fatura olarak gönderilemiyor. Gönderilmesi halinde GİB üzerinde “Fatura tipi IADE iken fatura profili sadece TEMELFATURA olabilir.” hatası alacak ve geçersiz olacaktır.

 

UserAccountCheck ve EnvelopeTypeElementTypeCheck güncellendi.

e-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti ve e-Müstahsil Makbuzu hizmeti verecek hizmet sağlayıcılar için ekleme yapılmıştır.

 

ProfileIDTypeGoruntuleme güncellendi.

ÖZEL FATURA adı altında yeni bir fatura tipi eklendi.
“ProfileIDTypeGoruntuleme”value=”‘,TICARIFATURA,TEMELFATURA,YOLCUBERABERFATURA,IHRACAT,EARSIVFATURA, OZELFATURA‘”

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız

 

e-İrsaliye Özel Entegratör Değişikliği Hakkında

e-İrsaliye’de e-Fatura ya da e-Arşiv’de çalışılmayan bir ya da birden fazla Özel Entegratör ile çalışılabilir. Önemli olan yöntemdir. e-Fatura’da hangi yöntem ile çalışılıyorsa o yöntem içinden çıkılmamalıdır. e-Fatura’da Özel Entegratör ile çalışılıyorsa, farklı Özel Entegratörler ile çalışmak aynı yöntem içinde kalmaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre ilerleyen süreçte farklı yöntemlerinde kullanılabileceği belirtildi. e-Fatura’da doğrudan GİB Entegrasyonu olan mükellef, e-İrsaliye’de Özel Entegratör ile çalışabilecek. Bununla ilgili ilerleyen günlerde duyuru yayınlanacaktır.

e-İrsaliye Tebliği

e-İrsaliye Taslak Tebliği yayınlandı. Ulaşmak için tıklayınız

1.1.2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini elektronik irsaliye olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesine ilişkin  taslak tebliğ yayınlandı.

 

e-Arşiv Teknik Kılavuzu’nda Güncelleme (04.04.2018)

“e-Arşiv Teknik Kılavuzu” 1.7 Versiyonu yayınlanmış olup ilgili “Kılavuz”a Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, Elektronik Müstahsil Makbuzu ve “zRapor”u ile ilgili bilgiler eklenmiştir.

Yapılan Değişiklikler:

 • “6. e-Arşiv Fatura Standardı” bölümünde değişiklik yapılmıştır.
 • Serbest meslek ve müstahsil makbuzu ile ilgili bilgiler eklenmiştir.
 • zRapor’u ile ilgili referans verilmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel “Kılavuz”a ulaşmak için tıklayınız..

 

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigortanın Yazılması Hakkında (02.04.2018)

e-Fatura kullanılarak, İhracatın FOB ve CIF teslim şekilleri ile yapılması durumunda, navlun ve sigortanın gümrük çıkış beyannamesinde ne şekilde belirteceğine dair GİB tarafından yayınlanan duyuru:

İhracatta e-Faturada teslim şekli FOB olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılmaması, ancak, ihracatta e-faturada teslim şekli CIF olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılması gerekmekte olup, konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “ E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu” güncellenerek http://risk.gtb.gov.tr/ internet adresi duyurular bölümü üzerinden tüm yükümlülerin erişimine açılmıştır.

Söz konusu uygulama 16 Nisan 2018 tarihinde uygulamaya alınacaktır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan orjinal duyuru metni için tıklayınız

Avukatlar için e-Serbest Meslek Makbuzu

Avukatlar İçin e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu bir zorunluluk değil, kolaylıktır.

Avukatsanız… e-İmzanız da varsa…

 • Halen kağıt-matbu makbuz mu düzenliyorsunuz?
 • Düzenlediğiniz makbuzları kargo ile mi gönderiyorsunuz ya da göndermiyor musunuz?
 • İstediğiniz anda makbuzlarınıza erişmek ister misiniz?
 • Peki güvenli bir saklama yaptığınızı düşünüyor musunuz?
 • Makbuzlarınız size özgün bir tasarımla yapılsın ister misiniz?
 • Her an her yerden makbuz düzenleyebilme imkanı?

Bunlar bir kaçı…

 

 

 

Detaylar

Mali Müşavirler İçin e-Serbest Meslek Makbuzu

Mali Müşavirseniz… Mali Mühür ya da e-İmzanız varsa…

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler…

Hemen e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçebilirsiniz!

e-Serbest Meslek Makbuzu bir zorunluluk değil, kolaylıktır.

 • Halen kağıt-matbu makbuz mu düzenliyorsunuz?
 • Düzenlediğiniz makbuzları kargo ile mi gönderiyorsunuz ya da göndermiyor musunuz?e-smm bagimsiz denetci
 • İstediğiniz anda makbuzlarınıza erişmek ister misiniz?mali müşavir e-serbest meslek makbuzuyeminli mali müşavir e-smm
 • Peki güvenli bir saklama yaptığınızı düşünüyor musunuz?
 • Makbuzlarınız size özgün bir tasarımla yapılsın ister misiniz?
 • Her an her yerden makbuz düzenleyebilme imkanı?

Elektronik Makbuz Dönemi Başladı!

Detaylar