2019 Yılı e-Defter Gönderme Süreleri

Aşağıdaki tablo ; e-Defterlerin ve e-Defter Raporlarının oluşturulma, imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini göstermektedir.

Detaylar