e-Serbest-Meslek-Makbuzu-Gib-Özel Entegratör

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması GİB Portal – Özel Entegratör Kıyaslaması

e-SMM Uygulaması’nı hangi yöntem ile kullanmalıyım? GİB Portal e-SMM Uygulaması ile Özel Entegratör Sistemi arasında ne gibi farklılıklar söz konusu, Özel Entegratör Sistemi’nin ne gibi avantajları var ya da e-SMM Uygulaması’nda neden Özel Entegratör ile çalışmalıyım? sorularının yanıtlarını GİB Portal ve NES Bilgi Özel Entegratör sistemleri arasında kıyaslama yaparak açıklamaya çalıştık.

 

ÖZELLİKGİB PORTAL e-SMM UYGULAMASI
NES BİLGİ e-SMM UYGULAMASI
Sistem Erişim Adresi: e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına giriş adresini gösterir.GİB Portal e-SMM UygulamasıNES Bilgi e-SMM Uygulaması
Saklama – Arşivleme: Resmi belgelerin, Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından 10 yıl saklanma zorunluluğu bulunmaktadır.Arşivleme özelliği bulunmaz. Düzenlediğiniz e-Makbuzlarınızı harici kaynaklar ile mevzuat süresince, mevzuata uygun formatta saklamanız gerekmektedir.10 yıl saklama hizmeti sunulur. Geçerli bir e-Serbest Meslek Makbuzu’ nun silinmesine imkan verilmez. Düzenlenmiş bir e-Makbuz 10 yıl boyunca saklanırken, iptal edilmiş olan bir e-Makbuz da 10 yıl boyunca saklanır. Bu sayede düzenlenen elektronik makbuzlara 10 yıl boyunca erişilebilecektir.
PDF/ Excel Özelliği: Düzenlen e-Serbest Meslek Makbuzlarının PDF ya da excel olarak bilgisayara indirilmesini ifade eder.GİB Portal üzerinde düzenlenen e-Makbuzların tek tek seçerek indirilmesi gerekir. Toplu indirme seçeneği bulunmaz. İndirilen makbuzların dosya adı da ETTN numarası olarak gözükür, kime kesildiğinin anlaşılması için yeniden isimlendirilmesi gerekir.

GİB Portal’da düzenlenmiş elektronik makbuzlar, excel formatında sisteme indirilemez.
NES Bilgi sisteminde düzenlenen elektronik makbuzlar, tek tek ya da toplu halde, istenilen tarih aralığında ya da istenilen kişi/kurumlara düzenlenmiş makbuzlar, PDF ya da Excel formatında sisteme indirilebilir. İndirilen PDF dosya adı kişiselleştirilebilir. Makbuz numarası, Ünvan, Makbuz tarihi seçenekleri birbirine kombine edilerek PDF dosya adı olarak otomatik isimlendirme yapılabilir. Ayrıca dosya isimlemlendirmesinin yapılması gerekmez.

Seçili ya da belli tarih aralığındaki makbuzlarınızı excel formatında indirebilir, hatta excel formatını kişiselleştirebilirsiniz. Bu sayede kullandığınız muhasebe programına da excel dosyasını aktarabilirsiniz.
Makbuz Tekrarlama: Düzenlenmiş olan bir e-Serbest Meslek Makbuzunun otomatik olarak yeniden oluşturulmasını ifade eder.Aynı kişi/ kuruma düzenlenen makbuzlar, her defasında baştan tüm detaylar girilerek oluşturulur.Daha önce düzenlenmiş olan bir e-Serbest Meslek Makbuzu, tek tuşla taslak hale getirilerek tarihi değiştirilip gönderilebilir ya da içeriğinde değişiklik yapılarak gönderilebilir.
Makbuz Tasarımı: e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde kişiselleştirilebilir görsel ya da bilgiler eklemeyi ifade eder.GİB Portal’da standart görsel sunulur. Düzenlenen e-Makbuzların görseli kişiselleştirilemez.NES Bilgi e-SMM Uygulaması’nda ünvan, logo, banka bilgisi, imza, makbuz görsellerine eklenir. Size özel bir makbuz tasarımı sunulur. Ayrıca Türkçe - İngilizce ifadeler ile de tasarım kişiselleştirilebilir.
Kullanıcı Yönetimi: Sistemi kimlerin hangi yetkiler ile kullanabileceğini ifade eder.GİB Portal’a e-İmza/ Mali Mühür ile giriş yapılabildiğinden, e-İmza/ Mali Mühür cihazı ve şifresi ile java sorunu yaşanmayan bilgisayarlardan erişim yapılabilir.NES Bilgi Sistemi’ne kullanıcı adı ve şifre ile her yerden erişim yapılabilir. Alt kullanıcılar tanımlanabilir ve bu kullanıcılara yetkilendirme yapılabilir.
Farklı Seri Kullanma Seçeneği: e-Serbest Meslek Makbuzu numarası 16 haneli olur. İlk 3 hanesi kişiselleştirilebilir harf rakam karışık olabilir, sonraki 4 hane makbuzun düzenlendiği yılı gösterir ve sonrasında bol sıfırlı olarak 1’den başlar. Örnek makbuz numarası: SMM2018000000001 . GİB Portal üzerinde, tek bir seri ön eki ile makbuz düzenlenir. GIB2018000000001 şeklinde 1’den başlar ve birbirini takip eder.NES Bilgi Sistemi’nde birden fazla seri ön eki oluşturulabilir. Her oluşturulan seri kendi içinde birbirini takip eder. Kullanılan bir seride makbuz tarihlerinde müteselsilliğin bozulmasına izin verilmez. Bugüne bir makbuz düzenlenmişse ve bugünden önceki bir güne makbuz düzenlenmesi gerekiyorsa, yeni bir seri ön eki oluşturularak makbuz düzenlenmeye devam edilir.

NES2018000000001, SMM201800000001, AV12018000000001 gibi ilk 3 hanesi kişiselleştirilebilir.
e-SMM Uygulaması'na Giriş İçin Gerekenler: e-SMM Uygulamasına erişim yapabilmek için gereken teknik yeterlilikleri ifade eder.GİB e-SMM Uygulaması’na Başvuru yapmak gerekir.
e-SMM Uygulamasına Mali mühür/ e-İmza cihazı ile giriş yapılır.
Java gereksinimleri yüzünden Google Chrome desteklenmez.
NES Bilgi tarafından başvuru otomatik olarak yapılır.
NES e-SMM Uygulamasına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
Java gereksinimi bulunmaz, tüm tarayıcılarından kullanılır.
e-Mail Özelliği: Gönderim tipi elektronik olan e-Makbuzların, elektronik araçlar ile makbuz alıcısına gönderilmesini ifade eder. Bu seçenek ile kağıt çıktı alma gereksinimi ortadan kalkar.GİB Portal Yöntemi’nde sadece makbuz düzenleyebilirsiniz. Düzenlenen e-Makbuzların bilgisayara indirilmesi gerekir, sonrasında maile eklenerek alıcı tarafa gönderilebilir.Düzenlenen e-Makbuza alıcı tarafın mail adresinin yazılması halinde düzenlenen makbuz otomatik olarak alıcıya mail ile gönderilir, mailin ulaşıp ulaşmadığı da sistem üzerinden görülmektedir.
Destek Hizmetleri Teknik destek hizmetlerini ve mevzuat konularını ifade eder.Başkanlık tarafından canlı bir destek hizmeti bulunmamaktadır. Bilgi ya da yardım gerektiğinde GİB Forum sayfasından soru sorulur ve cevabın gelmesi beklenir.NES Bilgi uzman kadrosu ile, hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında tüm sorularınıza isterseniz telefonda, isterseniz mail ile destek hizmeti sunmaktadır.
Cari Kayıt Özelliği: Müşteri bilgilerinin sistemde kayıt altında tutulmasını ifade eder. Aynı müşteri için tekrar aynı bilgilerin girilmemesi için sunulur.Makbuz düzenlendiğinde, makbuz alıcısının (makbuz düzenlenen tarafın) bilgileri sisteme kaydedilmez. Aynı kişi/ kuruma düzenlenen makbuz için her defasında alıcı bilgileri yeniden girilmek zorundadır.
Cariler(müşteri listeniz) sisteme aktarılamaz.
Makbuz düzenlendiğinde, makbuz alıcısının (makbuz düzenlenen tarafın) bilgileri sisteme otomatik kaydedilir. İsimle ya da VKN/TCKN ile çağırılarak aynı kişi/ kuruma makbuz düzenlenebilir.
Cariler(müşteri listeniz) toplu olarak excel ile sisteme yüklenebilir, düzenleme yapılabilir, sistemden indirilebilir.
e-SMM Uygulaması Ücretli mi?GİB e-SMM Portal Sistemi ücretsiz olarak sunulur.NES e-SMM Uygulaması'nda size uygun bir paket mutlaka vardır. Hizmet fiyatları için tıklayınız

İlginizi Çekebilir