2020 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri için Tıklayınız.

e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini göstermektedir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri olan Tüzel Kişileri kapsamaktadır.

Güncellenmiş Hali ile 2018 Yılı e-Defter Beratlarının Yükleme Takvimi
E-DEFTER DÖNEMİBERAT YÜKLEME SON GÜN
OCAK04.06.2018 Pazartesi günü
ŞUBAT8.06.2018 Cuma günü
MART02.07.2018 Pazartesi günü
NİSAN31.07.2018 Salı günü
MAYIS31.08.2018 Cuma günü
HAZİRAN01.10.2018 Pazartesi günü
TEMMUZ31.10.2018 Çarşamba günü
AĞUSTOS30.11.2018 Cuma günü
EYLÜL31.12.2018 Pazartesi günü
EKİM31.01.2019 Perşembe günü
KASIM28.02.2019 Perşembe günü
ARALIK-

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.