e-Serbest Meslek Makbuzu Resmi Sitesi

e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluk Kapsamı Açıklandı! (10.08.2018)

e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu Oluyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10.08.2018 tarihinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No.487 üzerinde değişiklik yapılmasına dair taslak tebliğ yayımlandı.

Yayımlanan taslak tebliğde e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na geçiş zorunluluğu getirilerek, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına başlama tarihleri belirlendi.

Serbest meslek erbaplarının 1.7.2019 tarihi itibari ile, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

10.08.2018 tarihinde 487 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair taslak tebliğ yayınlandı. Yayımlanan taslak tebliğe göre;

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;

a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,

b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar,
e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

e-Serbest Meslek Makbuzu Başladı!
e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması 1.1.2018 tarihinde başladı. Dileyen serbest meslek erbapları serbest meslek makbuzlarını elektronik ortamda oluşturup muhatabına da elektronik ortamda ya da kağıt olarak iletebiliyor.

İlk e-SMM Özel Entegratörü NES BİLGİ…
NES Bilgi, e-Dönüşüm alanındaki tecrübesini e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına taşıyarak bu alanda öncü kuruluş olma rolünü üstleniyor. Şu anda hali hazırda pek çok alandan Serbest Meslek Erbabına elektronik olarak makbuz oluşturma ve muhatabına iletme hizmetini sunan NES BİLGİ, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Serbest Meslek Makbuzu Hizmeti verme noktasında da ilk lisans alan Özel Entegratör oldu. Sunduğu sistem özellikleri ve müşteri odaklı yaklaşımı ile, kullanıcılara doğru hizmet verme ilkesi ile yola çıkan NES Bilgi; e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Projelerinde Özel Entegratör statüsü ile hizmet vermektedir.

 

Başkanlık tarafından 10.08.2018 tarihli yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız

 

İlginizi Çekebilir