e-İrsaliye Uygulaması Zorunlu Oluyor.

e-İrsaliye Zorunluluk Kapsamı Değiştirildi. 1/7/2019 tarihinden itibaren belirtilen mükellef gruplarının belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyesi belgelerinin e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenlenmesi zorunludur. Detaylar için tıklayınız. Mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulaması’ndan faydalanabilirler.

e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Elektronik İrsaliye’ye geçiş ile beraber, hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.

ELEKTRONİK İRSALİYENİN DÜZENLENMESİ VE İLETİLMESİ

 • e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve Başkanlık sistemleri üzerinden alıcısına başarılı olarak iletilmesi gerekmekte olup e-İrsaliye Uygulaması üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmeyen e-İrsaliye hüküm ifade etmez.
 • Malın fiili sevki sırasında araç içinde de e-İrsaliyenin bir çıktısının bulunması zorunlu olup, söz konusu çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.
 • e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce sevki yapılan mala ilişkin olarak e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın belge numarasına da yer verilmesi zorunludur.
 • Düzenlenecek e-İrsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere karekoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.
 • Mükellefler e-İrsaliye düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.
 • e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükelleflerin aralarındaki işlemlerde 01/07/2018 tarihine kadar e-İrsaliye belgesi düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda sevk irsaliyesi belgesi düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için elektronik irsaliye  veya kağıt irsaliyeden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.
 • e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar, istemeleri halinde 01/01/2018  tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulamasına dahil olabilecek ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre düzenleyebileceklerdir.

e-İrsaliye belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:

 • e-İrsaliyesinin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
 • e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Taşınan malın nevi, miktarı,
 • Fiili sevk tarihi ve saat ve dakika olarak zamanı,

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-İrsaliye belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr internet adresinde yaparak isteyebilir.

Mükellefler e-İrsaliye üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

e-İrsaliye uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir. Mükellefler, e-İrsaliye uygulamasını, e-Fatura uygulamasında kullandıkları aynı yöntem ile kullanmak zorundadır.

Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından;

 1. e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 2. Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 3. Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek

e-İrsaliye uygulamasına (3) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

1. PORTAL YÖNTEMİ BAŞVURUSU

Halihazırda Başkanlığın https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp internet adresinde sunduğu web uygulamasını(GİB-Portal) kullanan mükelleflerin portala girdikten sonra “araçlar” menüsünden “kullanıcı bilgileri” alanına giriş yapmaları gerekmektedir. Kullanıcı bilgileri alanında “e-irsaliye kullanmak istiyorum” butonuna tıklamak suretiyle e-irsaliye uygulamasını kullanmaya başlayabilirler. Portal kullanıcıları bu işlemi yaparak uygulamaya dahil olduktan sonra Başkanlığımıza başvuruya ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. e-İrsaliye uygulamasına bu şekilde kayıt olan mükelleflerin sistem üzerinden ayrılmaları ancak Başkanlığımıza dilekçe ile başvurmaları durumunda mümkün olacaktır.

2. ENTEGRASYON YÖNTEMİ BAŞVURUSU

e-Fatura uygulamasını halihazırda entegrasyon yöntemi ile kullanan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına dahil olmak için Başkanlığa hitaben bir dilekçe ve ekinde yer alan test tanım formu ile başvurmaları gerekmektedir. İlgili belgeler kağıt ortamında Başkanlığa ulaştıktan sonra www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan test planına uygun olarak e-irsaliye testlerini başarıyla tamamlayanlara e-irsaliye kullanma izni verilecektir.
Test tanım formunda yer alan IP numaraları ile canlı ortamda kullanılan IP numaralarının farklı olması gerekmektedir.

3. ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ ELEKTRONİK BAŞVURUSU

Halihazırda e-Fatura Uygulamasını Özel Entegratör üzerinden kullanan mükellefler, e-İrsaliye Uygulaması için Özel Entegratör’e bilgi vermesi ile uygulamayı kullanmaya başlayabilecektir.

UYGULAMAYA DAHİL OLMA

e-İrsaliye Uygulamasından;

 1. 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
 2. Bu Tebliğde     açıklanan     usul    ve     esaslara     uygun    olarak,     e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve
 3. e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan,

mükellefler 01/01/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

e-İrsaliye Başvuru Rehberi ve Kılavuzuna Ulaşmak için Tıklayınız

Başkanlık tarafından 03.08.2018 tarihinde yayınlanan e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Taslağı ile e-İrsaliye’ye dair tüm detaylar soru ve cevaplarıyla açıklanmıştır. Detaylar için Tıklayınız

e-İrsaliye Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız