İhracatta e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Uygulaması

19.10.2020 tarihinde yayımlanan 509 no’lu tebliğe göre, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Uygulamalarının İhracatta kullanımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları 4 soruda derledik:

SORU 1: İhracat yapan ancak e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan ve 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğindeki zorunluluk şartlarını da taşımayan bir mükellefin e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu var mıdır?

CEVAP 1: Hayır. İhracat faturası düzenleniyor olması 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde e-Fatura ve diğer e-belge uygulamalarına geçmeyi gerektiren bir durum değildir. e-Fatura uygulamasına halihazırda kayıtlı olan mükelleflerin düzenleyecekleri ihracat faturalarını da “ihracat e-Fatura” Senaryosu ile (fatura ekinde Gümrük Çıkış Beyannamesi var ise ve ihracat bir mal ihracatı ise) e-Fatura uygulaması üzerinden düzenlemesi gerekmektedir. Ancak e-Fatura/e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan bir mükellefin düzenleyeceği ihracata ilişkin fatura tutarının 30 bin TL ve üzeri olması durumunda bu faturanın Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz sunulan e-Belge Portalı üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

SORU 2: e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan bir mükellef 01.01.2020 den itibaren Yurtdışına yapmış olduğu ihracatlara ilişkin 5 bin TL üstündeki faturaları kağıt fatura olarak mı, e-Arşiv fatura mı yoksa e-Fatura olarak mı düzenlemelidir?

CEVAP 2: e-Fatura /e-Arşiv kullanıcısı olmayan mükellefler 1.1.2020 den sonra düzenleyeceği ihracat faturalarını, tutarı 30 bin TL ve üzeri ise e-belge portalı üzerinde e-Arşiv fatura olarak düzenlemelidir.

 

SORU 3: 1.1.2020 den sonra HİZMET İHRACATI faturaları e-Fatura mı olmalı e-Arşiv Fatura mı olmalıdır?

CEVAP 3: e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olunması halinde bu tarihten sonra yurt dışına gönderilecek hizmet ihracı faturaları e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir. Ancak alıcı serbest bölgede bir e-Fatura kullanıcısı ise düzenlenecek fatura e-Arşiv olamayacağından bu alıcıya e-Fatura düzenlenmesi ancak senaryosunun ihracat e-Fatura olarak değil, temel/ticari fatura olarak seçilmesi, fatura tipinin ise “istisna” olması gerekmektedir.

 

SORU 4: e-Fatura kullanıcısı olan bir mükellef 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında 01/01/2020 tarihinden sonra ETGB ye(elektronik ticaret gümrük beyannamesi) bağlanan posta ve hızlı kargo taşımacılığı (mikro ihracat) kapsamındaki teslimlerini e-Arşiv Fatura olarak mı kağıt fatura olarak mı düzenleyecektir?

CEVAP 4: İhracat e-Fatura uygulamasında faturanın “ihracat e-Fatura Senaryosu”yla düzenlenebilmesi için öncelikle ihracatın bir mal ihracatı olması ve fatura ekinde Gümrük Çıkış Beyannamesinin olması gerekmektedir. Mikro ihracat uygulamasında fatura ekinde Gümrük Çıkış Beyannamesi değil ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) olduğu için 31.12.2019 tarihine kadar bu kapsamda düzenlenen faturalar kullanıcı e-Arşiv kayıtlı kullanıcısı ise e-Arşiv Fatura olarak, değilse kağıt fatura olarak düzenlenmelidir. Ancak 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre 1.1.2020 tarihi itibariyle e-Fatura kullanıcılarının e-Arşiv fatura kullanıcısı da olma zorunluluğu getirildiğinden, bu tarihten sonra e-Fatura kullanıcıları mikro ihracat kapsamında düzenleyeceği faturaları e-Arşiv fatura olarak düzenlemeli, kağıt fatura olarak düzenlememelidir.