E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan Mükellefler

e-Ticaretin hızla geliştiği son yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı’da yapılan işlemleri kayıt altına alabilmek için pek çok regülasyon yayınladı. e-Arşiv Uygulaması’da özellikle e-Ticareti kayıt altına almak için ortaya çıkarılmış e-Dönüşüm Uygulamaları’ndan biri olarak öne çıkarıldı. 2018 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan taslak tebliğlerde sıkça E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan Mükellefler kavramına yer verildi ve bu mükellef gruplarına e-Arşiv geçiş zorunluluğu getirilmesinden bahsedildi. Peki çok üstünde durulmayan bu mükellef grupları kimlerdir, konuya açıklık getirelim istedik.

e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları Kavramı

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılarını ifade eder. Alıcı ve hizmet sağlayıcı arasında alım satım işleminin yapıldığı elektronik ticaret pazar yerlerini işletenler aracı hizmet sağlayıcılar olarak ifade edilebilir. Elektronik ticaret ortamının sunulduğu platformlar olarak da belirtebiliriz.

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları Kavramı

İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunanlar, internet reklamcılığı hizmet aracıları kapsamında değerlendirilirler.

İnternet Ortamında İlan Yayınlayan Mükellefler Kavramı

İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri, internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler kapsamında değerlendirilirler.

İlginizi Çekebilir