e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu (06.04.2018)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Hazırlanan taslak tebliğde şu ifadelere yer verildi:

01/01/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur.

Belirtilen tarihten sonra da 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen ve sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen hükümler uygulanır.

06.04.2018 tarihinde yayınlanan tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız

10.08.2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No.487 üzerinde değişiklik yapılmasına dair taslak tebliğ yayımlandı. Yayımlanan taslak tebliğde e-İrsaliye’nin zorunluluk kapsamı değiştirilerek, kapsama giren mükelleflerin e-İrsaliye’ye zorunlu olarak başlaması gereken tarihe yer verildi. Detaylar için tıklayınız

 Başkanlık tarafından e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Taslağı yayınlanmıştır. 03.08.2018 tarihli kılavuzda, e-İrsaliye’ye dair tüm detaylar soru ve cevaplarıyla açıklanmıştır. Detaylar için Tıklayınız


İlginizi Çekebilir