e-İhracat 1150 Hata Kodu (06.07.2017)

İhracat e-Fatura uygulamasında bazı mükelleflerimizin 1150 hatası aldığı görülmektedir. Bu hatanın alınmaması için mükelleflerimizce ihracat e-faturası düzenlerken güncel shematron kurallarına uyulması gerekmekte olup söz konusu güncel e-fatura paketine ulaşmak için tıklayınız.

 

İhracat e-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklıklar İçin Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Duyuru (05.07.2017)

GİB veya GTB sistemlerinde bir sorun yaşandığında (1210 ya da 1220 kodu alındığında) ihracat işlemlerinin aksamaması için e-faturaların kağıt çıktılarına istinaden gümrük çıkış işlemleri tesis edilebilir. Bunun için söz konusu e-fatura kağıt çıktısının bir örneği alınıp, ihracatta e-fatura uygulaması öncesinde kullanılan matbu ( kağıt/e-arşiv) faturada yapıldığı gibi belge üzerine ihracatçı tarafından kaşe ve imza tatbik edilerek ve GÇB’ye “0100” belge kodu ile eklenerek ihracat işlemlerine devam edilebilir. Sistemde yaşanan aksaklık giderildikten sonra GTB tarafından gerekli sistem yanıtı dönülecek olup, söz konusu e-Faturanın GTB portali üzerinden manuel olarak kapatılması gerekecektir. Manuel kapatma işlemi ile ilgili olarak gerekli altyapı hazırlandığında ayrıca duyurulacaktır.

Orjinal duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Tax Free Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenmesi (29.06.2017)

Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yolcu Beraberi Eşya Faturası, “Katma Değer Vergisi Uygulaması Genel Tebliğinde yer alan yolcu beraberi eşya istisnasından faydalanmak için verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden yalnızca yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade yöntemini seçen mükellefler için uygulanacaktır.

İhracatta e-Fatura Kullanım Zorunluluğu

“İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA KULLANIM ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU” yayınlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır.

Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi ve mevzuat hükümleri yönünden herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için ilgili uygulamaların mükelleflerimizce behemahal kullanılmaya başlanması büyük önem arz etmektedir.

Mutlusan Elektrik, e-Fatura’da NES Bilgi’ye geçiş yaptı.

Özel Entegratör değişikliği yapıldı.

30 yılı aşkın tecrübesi, 1000’i aşkın bayi ağıyla sektörünün önemli markası Mutlusan, e-Fatura projesinde NES Bilgi’ye geçiş yaptı.

3 yılı aşkın süredir çalıştığı Özel Entegratör firmasını değiştiren Mutlusan Elektrik, yaptığı değişiklik ile e-Fatura süreçlerinde istediği operasyonel verimliliği sağladı.

 

Lava Döküm e-Fatura ve e-Arşiv’de NES Bilgi’ye geçiş yaptı.

Özel Entegratör değişikliği yapıldı.

40 yılı aşkın tecrübesi ile döküm demir tencere, tava, ızgara ve ocak üstü döküm ızgara konularında sektörün saygın markası Lava, e-Fatura ve e-Arşiv projeleri için NES Bilgi’yi tercih etti.

1 yılı aşkın süredir çalıştığı e-Fatura Özel Entegratör firmasını değiştirmesinin yanı sıra e-Arşiv Projesine NES Bilgi ile başlandı.

Jumbo, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter Projelerinde NES BİLGİ’ yi seçti.

Türkiye ve dünya çapında sayısız ödül kazanan, mutfağı sanatla birleştiren JUMBO; e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter Projelerinde NES BİLGİ’ yi tercih etti.

Tüm mağazalarında SMS kanalı ile e-Arşiv Fatura gönderirken, merkezinde ve internet satışlarında e-Mail ile e-Arşiv süreçlerini yöneten Jumbo, tüm fatura operasyonlarında NES Bilgi Özel Entegratör uygulamasını kullanmaktadır.

incehesap.com e-Fatura, e-Arşiv’de NES Bilgi’ye geçiş yaptı.

Özel Entegratör değişikliği yapıldı.

Online olarak hizmet veren sektörünün saygın e-Ticaret tedarikçilerinden incehesap.com e-Fatura & e-Arşiv kullanımında NES Bilgi’ye geçiş yaptı.

1 yılı aşkın süre çalıştığı Özel Entegratör firmasını değiştirirken, anlık olarak irsaliyeli fatura oluşturma ve anlık olarak e-Mail ile alıcısına iletme uygulamalarıyla, operasyonel olarak istediği verimliliği sağlayan İncehesap, tüm fatura operasyonlarında NES Bilgi Özel Entegratör uygulamasını kullanmaktadır.