2019 Yılı e-Defter Gönderme Süreleri

2020 Yılı e-Defter Yükleme Süreleri için Tıklayınız

Aşağıdaki tablo ;2019 yılı e-Defterlerinin ve e-Defter Raporlarının oluşturulma, imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini göstermektedir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri olan Tüzel Kişileri kapsamaktadır.

 

E-DEFTER DÖNEMİBERAT GÖNDERME SON GÜN
OCAK06.05.2019 Pazartesi günü
ŞUBAT31.05.2019 Cuma günü
MART01.07.2019 Pazartesi günü
NİSAN31.07.2019 Çarşamba günü
MAYIS02.09.2019 Pazartesi günü
HAZİRAN30.09.2019 Pazartesi günü
TEMMUZ31.10.2019 Perşembe günü
AĞUSTOS02.12.2019 Pazartesi günü
EYLÜL31.12.2019 Pazartesi günü
EKİM31.01.2020 Cuma günü
KASIM02.03.2020 Salı günü
ARALIK01.06.2020 Pazartesi Günü

Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defterlerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalı ve bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.

İlginizi Çekebilir