2020 yılı e-Fatura zorunluluğu

2020 Yılı e-Fatura Zorunluluğu (15.04.2019)

e-Fatura Uygulaması’na zorunlu olarak geçiş tarihi ertelendi.

Güncel içeriğe ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

e-Fatura Zorunluluğu Hangi Mükellef Gruplarını Kapsıyor?

15.04.2019 tarihinde yayımlanan taslak tebliğe göre; 2018 yılı cirosu 5 Milyon TL’yi aşan mükellefler en geç 1.1.2020 tarihine kadar e-Fatura Uygulaması’na geçmek zorundadır. 2019 yılı cirosu en az 5 Milyon TL olan mükellefler ise 1.1.2021 tarihine kadar e-Fatura Uygulaması’na geçmek zorundadır.

2018 ve takip eden yıllarda en az 5 Milyon TL cirosu olan firmalara, ilgili yılı takip eden 2. yılın başından itibaren e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına geçiş zorunluluğu getiren taslak tebliğ ile birlikte e-Fatura ve e-Deftere geçme sınırı olan en az 10 Milyon TL ciro zorunluluğu da 5 Milyon TL’ye düşürülmüştür.

Yayımlanan taslak tebliğde e-Fatura geçiş zorunluluğu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

a) 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2019 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen ikinci yılın başından itibaren, elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçmek zorundadır.

b) EPDK’dan lisans alımı veya ÖTV mükellefiyet tesisini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda gerçekleştirenler lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından (bu suretle hesaplanan tarih ile yıl sonu tarihi arasındaki sürenin 3 aydan az kalması veya hesaplanan tarihin ertesi yıla sarkması halinde; ertesi yılın başından) itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

c) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura Uygulamasına geçmek zorundadırlar. Bu mükellefler tarafından belirtilen tarihlerden itibaren düzenlenecek faturaların istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak düzenlenmesi mecburiyeti bulunmaktadır.

e-Fatura Uygulaması’nda Özellik Arz Eden Durumlar

İhracat ve Yolcu Beraberi İhraç Faturaları

e-Fatura Uygulaması’na geçiş ile birlikte ihracat ve yolcu beraberi ihraç faturalar(tax free faturalar) e-Fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

Bavul Ticareti

Bununla birlikte Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar ise 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmek zorundadır. Bu uygulama yeni açıklanmakla birlikte 1.1.2020 tarihinden önce ya da sonra e-Fatura kullanan/kullanacak tüm mükellefleri kapsamaktadır.

 

Başkanlık tarafından 15.04.2019 tarihinde yayımlanan taslak tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

İlginizi Çekebilir