Gelir/ Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verildiği Tarih

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi, mükelleflere son yıllarda zorunlu olarak geçiş şartı getirilen projelerin yayımlanan tebliğlerinde “Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarih” ifadesi sıkça geçtiğinden bu ifadeleri netleştirmek istedik. Bu ifade genellikle “Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren” şeklinde geçmektedir.

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi; İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

1.Taksit Mart ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

 

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi; Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir.

Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.

 

“Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren” ifadesinden içinde bulunulan yılı takip eden yılbaşı anlaşılmalıdır.

Mükelleflerin beyanname verme ve ödeme sürelerini görmek için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan beyanname-verme-ödeme-süreleri dosyasına göz atabilirsiniz.

 

 

 

İlginizi Çekebilir